USHT Vestfold og Telemark (TELEMARK)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og Telemark (Telemark) favner alle 17 kommunene i gamle Telemark. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Kontaktinformasjon

Tlf: 35 93 33 03
E-post: usht@porsgrunn.kommune.no
Besøk: Jønnholt Terrasse 30, 3922 Porsgrunn

UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Nasjonale føringer 2021

;

Kurs & fagdager

;

Verktøykasse velferdsteknologi

;

Leve hele livet

;

Demens

;

Habilitering Rehabilitering

;

velferdsteknologi

;

ABC-opplæring

;

Tjenester til personer med utviklingshemming

;

Pasientsikkerhet

Aktuelt

19.mai 2020

For første gang ble demensnettverksmøte arrangert via skype. En god...

25. februar 2020

25. februar 2020

St.Hansåsen lokalmedisinske senter 24 deltagere fra 10 kommuner,...

UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet.