Ved Nystrand omsorgsboliger, som ligger ved Mule sykehjem, er det opprettet en øvingsavdeling hvor det er mulig å trene på både enkle og mer avanserte pasientrettede prosedyrer

Som et resultat av samhandlingsreformen og en befolkning som lever lenger, gir hjemmetjenesten og sykehjemmene tjenester til stadig sykere pasienter.

Pasienter med behov for avansert hjelp skrives ut fra sykehus og kommunen må være forberedt på å gi tjenester på kort varsel.

Sykepleiere i kommunen har ulik kunnskap og erfaring. Usikkerhet rundt sykepleieprosedyrer skaper av og til uhensiktsmessig høyt stressnivå.

I øvingsavdelingen kan ansatte, studenter og lærlinger øve på ulike scenarier som for eksempel førstehjelp, stell og pleie, sengeskift eller mere avanserte pasientrettede prosedyrer

Avdelingen kan fritt benyttes av alle i kommunen. Det er også mulig for andre kommuner å benytte denne læringsarenaen.

Ta kontakt på denne epostadressen usht@porsgrunn.kommune.no for mer informasjon!