31 deltagere fra 11 kommuner deltok.

Spennende undervisning om implementering av personsentrert omsorg ved fagkonsulent og forsker Marit Mjørud fra Aldring og helse. Presentasjonen hennes kan sees her:

Samarbeid og forventningsavklaring mellom kommunene og Alderspsykiatrisk seksjon, STHF ble innledet av seksjonsleder Kirsten Eikeland og MPH, ergoterapeut Marit Nåvik. Mange synspunkter og erfaringer ble delt.

Demenskoordinator Ellen Udness og sykepleier Lena Halvorsen innledet til refleksjon over ernæringsutfordringen i demensomsorgen.

Til slutt informasjon om hukommelses stimulerende terapi, ny behandlingsmetode i Norge. USHT vil tilby kurs for opplæring av gruppeledere høsten 2019. Interesserte bes ta kontakt med marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no

Fagdag demens 2019 blir utsatt til høsten.
Det kom et ønske om nytt nettverksmøte før sommeren, tema for møtet ønskes.