28 personer deltok på møtet.

Program for dagen

Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Gøril Elisabeth Larsen Oterholt, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Hva trenger du hjelp til? Få innspill gjennom metoden reciprocity ring (gjensidighetssirkel). Praktisk gjennomføring.
Informasjon om mestringskurs for yngre personer med demens og deres pårørende v/ Anne-Marie Karlsen

Hukommelses-stimulerende terapi – HST ble presentert, og kommunene fikk tilbud om kurslederkurs til høsten.