Nettverkets 10 års markering fant sted på Granvin kulturhus i Seljord.

Vigdis Aaltvedt som ny leder av nettverket ønsket velkommen.

Anne-Marie Karlsen hadde en sammenfatning fra Demensdagene og
Hukommelsesteamkonferansen

Historisk tilbakeblikk på demensnettverket viste en stabil deltagelse og et variert program på møtene og fagdagene.

Forslag til ny tvangsbegrensningslov ble presentert av Vigdis. Det ble reflektert rundt konsekvenser for praksis for demenssyke i kommunal helse og omsorgstjeneste. USHT Telemark vil sende en høringsuttalelse og fikk innspill til den.

Til slutt på dagen ble det samtaler i grupper om aktuelle tema. Gruppene ble delt inn etter funksjon/rolle eller arbeidssted – helt i tråd med nettverkets hensikt.

36 deltagere fra 14 kommuner – Leonila Juvlands selfi