Selv om Telemark fylke fra 1/1 2020 ble en del av Vestfold-Telemark regionen, vil USHT Telemark ha de «gamle» Telemarks-kommunene som sine samarbeids-partnere. Porsgrunn kommune vil være vår vertskommune.

Sandefjord kommune vil være vertskommune USHT Vestfold og ha de gamle Vestfold kommunene som sitt nedslagsfelt.