Helsedirektoratet har satt i gang et arbeid som skal bidra til å styrke smittevernkompetansen i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med FHI og andre relevante kompetansemiljøer som bl.a. NAKU og Aldring og helse. Planen er å raskt opprette et område på temasiden om Koronavirus på Helsedirektoratets nettside der det vil publiseres opplæringsressurser og prosedyrer til bruk i ulike tjenesteområder i kommunene. Vi legger ut info når siden er «oppe og går». Da trenger vi deres hjelp til å spre informasjon om dette.