For første gang ble demensnettverksmøte arrangert via skype. En god start for alternative møter. Vigdis har skrevet et referat som dere kan lese her