Nytt nettverksmøte, denne gangen på Zoom.

Referatet kan du lese her