For å imøtekomme behovet for kompetanse og gjøre undervisning fleksibel og lett tilgjengelig for kommunene, er det gjort filmopptak av undervisning om dokumentasjon med Randi Askjer, statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det er to filmer på henholdsvis 28 og 45 minutter. For å få best utbytte av filmene vil vi anbefale at flere ansatte samt leder for avdelingen ser filmene sammen. Dette fordi leder har ansvaret for dokumentasjonen. Det er viktig at det blir avsatt tid til refleksjon slik at dere kan drøfte og enes om dokumentasjonspraksis i avdelingen i tråd med regelverket.

Det er utarbeidet refleksjonshefte som består av presentasjonen til forelesningen med plass til å gjøre notater underveis. Til slutt er det forslag til refleksjonsspørsmål.

Forelesningens disposisjon:

  • Regelverk for virksomheten – arbeidsgiver – lederansvar
  • Regelverk for deg som helsepersonell
  • Noen praktiske tankeknagger for god journalføring

Kommunene kan fritt benytte undervisningsmateriellet til å arrangere egne lokale fagdager/internundervisning.

Kommuner som ønsker å benytte seg av dette kan ta kontakt med usht@porsgrunn.kommune.no dere vil da få tilgang til filmene og tilsendt refleksjonshefter kostnadsfritt.

Dette opplæringsprosjektet er utført av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (Telemark) med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.