test

Årsmelding 2018 USHT TelemarkLast ned
Øvingsavdeling

Øvingsavdeling

Ved Nystrand omsorgsboliger, som ligger ved Mule sykehjem, er det opprettet en øvingsavdeling hvor det er mulig å trene på både enkle og mer avanserte pasientrettede prosedyrer Som et resultat av samhandlingsreformen og en befolkning som lever lenger, gir...