19.mai 2020

19.mai 2020

For første gang ble demensnettverksmøte arrangert via skype. En god start for alternative møter. Vigdis har skrevet et referat som dere kan lese her

Koronavirus – nye opplæringsressurs på gang

Helsedirektoratet har satt i gang et arbeid som skal bidra til å styrke smittevernkompetansen i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med FHI og andre relevante kompetansemiljøer som bl.a. NAKU og Aldring og helse. Planen er å raskt...
19.mai 2020

25. februar 2020

St.Hansåsen lokalmedisinske senter 24 deltagere fra 10 kommuner, samt Heidi Johnsen og Vigdis Aaltvedt fra USHT. Vigdis ønsket velkommen og overlot ordet til Heidi som informerte om USHTs handlingsplan for 2020. Vigdis gjennomgikk deretter seks forskningsartikler fra...
10.desember 2019 – 10 års jubileum

10.desember 2019 – 10 års jubileum

Nettverkets 10 års markering fant sted på Granvin kulturhus i Seljord. Vigdis Aaltvedt som ny leder av nettverket ønsket velkommen. Anne-Marie Karlsen hadde en sammenfatning fra Demensdagene og Hukommelsesteamkonferansen Historisk tilbakeblikk på demensnettverket...