Filmet forelesning om dokumentasjon

Filmet forelesning om dokumentasjon

For å imøtekomme behovet for kompetanse og gjøre undervisning fleksibel og lett tilgjengelig for kommunene, er det gjort filmopptak av undervisning om dokumentasjon med Randi Askjer, statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er to filmer på henholdsvis 28 og 45...
25. februar 2020

25. februar 2020

St.Hansåsen lokalmedisinske senter 24 deltagere fra 10 kommuner, samt Heidi Johnsen og Vigdis Aaltvedt fra USHT. Vigdis ønsket velkommen og overlot ordet til Heidi som informerte om USHTs handlingsplan for 2020. Vigdis gjennomgikk deretter seks forskningsartikler fra...
Oppstartskonferanse leve hele livet

Oppstartskonferanse leve hele livet

20. august møttes 150 representanter fra alle kommunene i Vestfold og Telemark på Ælvespeilet i Porsgrunn til åpningskonferanse for Leve hele livet. Presentasjonene finner dere her
Øvingsavdeling

Øvingsavdeling

Ved Nystrand omsorgsboliger, som ligger ved Mule sykehjem, er det opprettet en øvingsavdeling hvor det er mulig å trene på både enkle og mer avanserte pasientrettede prosedyrer Som et resultat av samhandlingsreformen og en befolkning som lever lenger, gir...