Flere gode dager hjemme (HEIME)

Universitetet i Sørøst-Norge er prosjekteier for forskningsprosjektet HEIME skal styrke helsefremmende og tverrfaglig praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet og deres pårørende. HEIME er finansiert av Norges forskningsråd.

Porsgrunn kommune og USHT Telemark er samarbeidspart i arbeidspakke 1. I dette prosjektet vil det utvikles kunnskap om hva eldre selv opplever som viktig for å få flere gode dager i eget hjem og hvilken betydning hjemmet har for de eldre.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet på USN sine sider https://www.usn.no/eldreforsk/heime/