Koronavirus – informasjon og opplæringsressurser

Denne nettsiden oppdateres fortløpende!

Her vil vi legge ut informasjon og linker. Vi vil oppdatere siden etter forespørselen fra våre samarbeidspartnere i kommunen og vår oppdragsgiver.

Den nasjonale siden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har en egen nettside hvor det fortløpende publiseres viktig informasjon om Koronavirus https://www.utviklingssenter.no/koronavirus

Porsgrunn kommune har laget informasjonsvideoer om PPE (personal protective equipment) påkledning og avkledning.

Her vises hvordan man tar på seg åndedrettsvern med tetthetstesting, hvordan man tar av seg PPE ved bruk av åndedrettsvern og ved bruk av munnbind og visir.

Det anbefales ansiktsdekkende visir ved bruk av kirurgisk munnbind, da det vil gi en større og bedre beskyttelse av hele ansiktet enn briller. Ved bruk av åndedrettsvern kan både briller og visir brukes. Kommunen anbefaler også hette ved alle tilfeller hvor man velger kirurgisk munnbind, åndedrettsvern og briller eller visir, i henhold til ordinær prosedyre for dråpesmitte.

Helsedirektoratet har satt i gang et arbeid som skal bidra til å styrke smittevernkompetansen i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med FHI og andre relevante kompetansemiljøer som bl.a. NAKU og Aldring og helse.

Se  https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/