DEMENSNETTVERK

Interkommunalt fagnettverk for demens består av fagpersoner innen demensomsorgen fra hver kommune og fra Alderspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Nettverket tar sikte på stabil deltakelse for å sikre best mulig vilkår for kunnskaps- og erfaringsutveksling deltakerne imellom. 

Deltagerne kommer fra alle områder i den kommunale helsetjenesten som yter tjenester til personer med demens; hjemmebasert, institusjon, skjermet/forsterket enhet, demensteam/-koordinatorer, m.fl. samt fra spesialisthelsetjenesten. Felles for alle deltagerne er kompetanse på og interesse for fagfeltet.

Vi har 30-40 deltagere på hvert møte, og vi opplever at mange av disse aktivt benytter den kompetansen som er i nettverket til å innhente informasjon og aktuell kunnskap som kan brukes i egen virksomhet.

Det arrangeres tre nettverksmøter i løpet av årett. Disse «fordeles» til ulike steder i Telemark

Nettverket arrangerer også en fagdag som er åpen for alle en gang i året.

Nettverket får midler til drift av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Det er nedsatt et arbeidsutvalget som for tiden består av:
Leonila Juvland, Skien kommune,  Anne-Marie Karlsen, Porsgrunn kommune, Ellen Udness, Bamble kommune og Vigdis Aaltvedt, USHT Telemark.

Vigdis Aaltvedt koordinerer det interkommunale fagnettverket innen demens

 

Nettverksmøter

28.mai 2019 Haugmotun, Notodden

28.mai 2019 Haugmotun, Notodden

28 personer deltok på møtet. Program for dagen Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Gøril Elisabeth Larsen Oterholt, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.Hva trenger du hjelp til? Få innspill gjennom metoden reciprocity ring (gjensidighetssirkel). Praktisk...

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget som for tiden består av:
Leonila Juvland, Skien kommune,  Anne-Marie Karlsen, Porsgrunn kommune, Ellen Udness, Bamble kommune og Vigdis Aaltvedt, USHT Telemark.

kontaktpersoner