Hverdagsrehabiliteringsnettverk

Hensikten med nettverket er å etablere et fagmiljø innen hverdagsrehabilitering i fylket. Målet er at fagpersoner fra kommuner som enten jobber med hverdagsrehabilitering, eller har planer om å starte opp, kan komme sammen og dele erfaringer og få råd og innspill til etablering og utvikling av modellen i egen kommune.

Fagnettverk i hverdagsrehabilitering ble etablert i november 2017. USHT drifter nettverket i samarbeid med et arbeidsutvalg. 

Fagnettverket møtes i hovedsak to ganger per år, med heldags nettverkssamlinger. I tillegg arrangeres det en åpen fagdag i året.

Ønsker din kommune å delta i fagnettverket, ta kontakt med USHT Telemark for informasjon.

Arbeidsutvalg består av fysioterapeut Marie Forberg Jørum fra Bø kommune, sykepleier Anne Gro Håkonsen fra Porsgrunn kommune, fysioterapeut Maria Haukom Rossland fra Skien kommune, Wenche Risnes USHT og rådgiver Janne Wiikheim Aas fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Kontaktperson: Wenche Risnes

Send epost