Hverdagsrehabiliteringsnettverk

Hensikten med nettverket er å etablere et fagmiljø innen hverdagsrehabilitering i fylket. Målet er at fagpersoner fra kommuner som enten jobber med hverdagsrehabilitering, eller har planer om å starte opp, kan komme sammen og dele erfaringer og få råd og innspill til etablering og utvikling av modellen i egen kommune.

Fagnettverk i hverdagsrehabilitering ble etablert i november 2017. USHT drifter nettverket i samarbeid med et arbeidsutvalg.

Fagnettverket møtes i hovedsak to ganger per år, med heldags nettverkssamlinger. I tillegg arrangeres det en åpen fagdag i året.

Ønsker din kommune å delta i fagnettverket, ta kontakt med USHT Telemark for informasjon.

Arbeidsutvalg består av fysioterapeut Marie Forberg Jørum fra Midt-Telemark kommune, ergoterapeut Beathe Hvale Thorsen fra Porsgrunn kommune, fysioterapeut Maria Haukom Rossland fra Skien kommune og Tonny Kværne USHT Vestfold og Telemark (Telemark).

Kontaktpersoner: Tonny Kværne

Send epost