USHT Vestfold og Telemark (TELEMARK)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og Telemark (Telemark) favner alle 17 kommunene i gamle Telemark. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Kontaktinformasjon

Tlf: 35 93 33 03
E-post: usht@porsgrunn.kommune.no
Besøk: Jønnholt Terrasse 30, 3922 Porsgrunn

UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Nasjonale føringer 2021

;

Kurs & fagdager

;

Verktøykasse velferdsteknologi

;

Leve hele livet

;

Demens

;

Habilitering Rehabilitering

;

velferdsteknologi

;

ABC-opplæring

;

Tjenester til personer med utviklingshemming

;

Pasientsikkerhet

Aktuelt

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet.