VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTET I VESTFOLD OG TELEMARK

                                                                                                            

 

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene i sprednings- og innføringsfasen i Nasjonalt program for velferdsteknologi.

Det er et samarbeidsprosjekt mellom 23 kommuner, USHT og KomUt.

Gjennom Nasjonalt program for velferdsteknologi samarbeider KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om å stimulere kommuner til å ta i bruk velferdsteknologi løsninger gjennom tilskuddsordningen «Omsorgsplan 2020 – innføringen av velferdsteknologiske løsninger».

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene som får tildelt midler. Tilskuddet  fordeles likt mellom 23 kommuner i Vestfold og Telemark. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark og KS er også med som samarbeidspartnere.

Tilskuddet er til frikjøp av medarbeidere fra kommunene for å delta på seminarer og workshop i regi av prosjektet. Prosjektet søker også tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen.

Prosjektet er opptatt av å invitere inn alle faggrupper i kommunene.

Prosjektet har i samarbeid med Sintef utarbeidet Modell for implementering av velferdsteknologi som ble lansert på erfaringskonferansen i Sandefjord september 2018.

I verktøykassen for velferdsteknologi har prosjektet samlet et utvalg rutiner, maler, informasjons og opplæringsmateriell som kan være nyttig før, under og etter innføring av ny teknologi.

Skien kommune er prosjekteier med may.omland@skien.kommune.no som prosjektleder

 

Modell for implementering

 

Verktøykasse