Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark arrangerte webinar om gevinstrealisering ved medisineringsstøtte den 2. juni 2020. Fikk du det ikke med deg kan du se foredraget i opptak på vår facebookside USHT Telemark.

Presentasjonen finner du her.

 

Filmet forelesning om dokumentasjon

Filmet forelesning om dokumentasjon

For å imøtekomme behovet for kompetanse og gjøre undervisning fleksibel og lett tilgjengelig for kommunene, er det gjort filmopptak av undervisning om dokumentasjon med Randi Askjer, statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er to filmer på henholdsvis 28 og 45...

25. februar 2020

25. februar 2020

St.Hansåsen lokalmedisinske senter 24 deltagere fra 10 kommuner, samt Heidi Johnsen og Vigdis Aaltvedt fra USHT. Vigdis ønsket velkommen og overlot ordet til Heidi som informerte om USHTs handlingsplan for 2020. Vigdis gjennomgikk deretter seks forskningsartikler fra...

Øvingsavdeling

Øvingsavdeling

Ved Nystrand omsorgsboliger, som ligger ved Mule sykehjem, er det opprettet en øvingsavdeling hvor det er mulig å trene på både enkle og mer avanserte pasientrettede prosedyrer Som et resultat av samhandlingsreformen og en befolkning som lever lenger, gir...